Reunió de preparació amb el professorat : dijous 26 de novembre a les 17 hores , Lloc CRP Les Corts

Presentació de professors i professores : 1ª quinzena del mes de desembre de 2015 ( cada tutor/a )
Missatge de benvinguda i d'inici de l'activitat per a tot l'alumnat : 11 de gener de 2016 ( CRP )
Missatge de presentació del grup classe : del 12 a l' 15 de gener ( grup classe )
Redacció dels contes : gener , febrer i març de 2016 ( grup classe )

No cal assenyalar la importància de complir el calendari pactat per tal que el nostre alumnat pugui gaudir de l'activitat.

Calendari d'edició dels contes

2n primària
Dates realització
Conte A
Conte B
Conte C
Conte D
1ª part
18 de gener / 19 de febrer
Escola BARRUFET A
Escola BARRUFET B
Escola DRASSANES A
Escola DRASSANES B
2ª part
22 de febrer / 18 de març
Escola JAUME I A
Escola JAUME I B
Escola BARCELONA A
Escola BARCELONA B